Succesvolle denksessies

Voor het onderzoek naar de drie-eenheid in Velp, hebben zeer succesvolle denksessies plaatsgevonden. Voor de herontwikkeling van het KasteelKlooster Bronckhorst, het Vincentiuskerkje en het Emmausklooster is input gevraagd van diverse deskundige partijen. En drie sessies met elk ongeveer 15 deelnemers is nagedacht over ideeen rondom:

  • wonen
  • zorg
  • recreatie en toerisme

Een kort verslag van deze sessies is als denkrichtingen herontwikkelingen drie-eenheid Velp te vinden.

denksessies drie-eenheid Velp