De gemeenteraad van Grave stemt in met het plan ‘stapvoets verblijven’, ontwikkelplan voor de drie-eenheid Velp.

16 november 2017
Vorige week stemden de gemeenteraad van Grave in met het plan ‘stapvoet verblijven’, waar kasteelklooster Bronckhorst onderdeel van uitmaakt. Een belangrijke stap voor Roelofs en Haase én kasteelklooster Bronckhorst (Kortweg KKB), al is het alleen maar al omdat de renovatie van het gebouw nu echt nog voor de winter kan beginnen. Ruim twee jaar is Roelofs en Haase als eigenaar van KKB in overleg geweest met de gemeente Grave als eigenaar van het Vincentiuskerkje en het provincialaat van de Kapucijnen als eigenaar van het Emmausklooster te Velp (NB) . Doel was helder en als harde eis gesteld voor medefinanciering door de provincie Noord-Brabant: Zoek samenwerking om de drie-eenheid en haar verhaal  in zijn totaliteit te bewaren en her te bestemmen voor de toekomst. Het resultaat is het ontwikkelplan ‘Stapvoets verblijven’, waarin zowel op het gebied van duurzaamheid, als op functieniveau samenwerking is gevonden.
Inhoudelijk is bewust gekozen voor een ontwikkelplan. De visie is helder en dient als verdere invulling voor de gedetailleerde uitwerking. Wat van belang was voor instemming van provincie en gemeente was de sluitende begroting, en de gestes die de verschillende partijen hierin willen doen. Roelofs en Haase heeft ondermeer een stap genomen door het Emmausklooster over te nemen van de Kapucijnen, die gedurende de gehele ontwikkelperiode op zoek waren naar een nieuwe eigenaar voor hun oudste klooster in Nederland. Voordeel hiervan is dat de samenwerking tussen de kloosters nu nog beter georganiseerd kan worden.
Het vervolgproces blijft spannend. De drie-eenheid is een uniek pioniersproject in Nederland, met een unieke geschiedenis, een bijzondere ligging en energie, en een uitdagende opdracht. De volgende stap is om samen met de eigenaren een samenwerkingsovereenkomst te schrijven, waarin de behoeftes van Roelofs en Haase (o.a. wonen met zorg) en de gemeente Grave (o.a. recreatie en toerisme) samenkomen.
Aan de slow-energie op het kruispunt van de Basilius van Bruggelaan en pastoor Loefstraat zal het niet liggen, creativiteit en inspiratie verzekerd!